اطلاعات تماس اطلاعات تماس

سلام 

در صورت تمایل ارتباط با مدیریت های ستاد صندوق کارآفرینی امید پس از شماره گیری مرکز تماس با شماره 02164370 شماره های داخلی به شرح زیر است:

 

شرح  داخلی

ارتباطات مردمی

1

سامانه امدادمشتریان

2

مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی

3

شعبه مستقل مرکزی

4

مدیریت تسهیلات

5

مدیریت وصول مطالبات و نظارت

6

شعبه استان تهران خیابان فرصت

7

مدیریت حقوقی وامورقراردادها

8

ارسال فکس

9

ارتباط با اپراتور

0