نمایش محتوا نمایش محتوا

 

صندوق های خرد محلی

 

 

روستائیان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی و ... برای تامین سرمایه و اعتبار مورد نیاز خود در توسعه محصول به روش های مختلفی از جمله استفاده از پس انداز شخصی و دریافت تسهیلات از منابع مالی و اعتباری عمل می کنند. صندوق های خرد محلی از جمله منابع تامین سرمایه و اعتبار مورد نیاز تولید کنندگان روستایی هستند که راه اندازی آنها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته و با ایجاد و گسترش فعالیت های درآمدزا توسعه جوامع محلی تسهیل می شود.

زادگاه این برنامه در کشورهای  جنوب شرق آسیا، بنگلادش و هند بوده که به تدریج در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و صنعتی گسترش یافته است. و در کشورما نیز طی دو دهه اخیر به  تناسب شرایط اقتصادی و اجتماعی بومی سازی شده و موفق بوده اند. ماهیت صندوق های خرد محلی صندوق ، توسعه ای است که علاوه بر تامین منابع مالی سایر خدمات توانمندسازی اجتماعی را نیز ارایه می کنند.دستورالعمل اجرایی زیر برای تبیین اهداف، ضوابط و مقررات اجرایی شدن صندوق های خرد محلی  توسط صندوق کارآفرینی امید تنظیم شده است.

 

مهمترین اهداف تشکیل صندوق های اعتبارات خرد عبارت است از:

1- توانمند سازی جامعه محلی از طریق ایجاد بستری مناسب برای مشاركت جمعی در قالب گروههای اعتبار پس‌انداز.

2- ارتقاء مهارتهای فردی و اجتماعی اعضا از طریق برنامه‌های آموزشی.

3- تجهیز پس‌انداز خانوارهای عضو.

4- افزایش درآمد خانوارهای كم درآمد از طریق پرداخت وام‌های كوچك برای انجام فعالیتهای درآمد‌زا.

-5دسترسی آسان به منابع مالی.

 6- تقویت اقتصاد خانواده های جامعه زنان روستایی.

 7- تقویت روحیه مشارکتی در کسب و کارهای جمعی و مشارکتی.

 8- ایجاد ارزش آفرینی در محصولات تولیدی زنان روستایی و اعضای صندوق ها.

 9- کاهش فقر در مناطق روستایی و بین زنان روستایی.

 10- حمایت از تعاونی ها در تامین نیاز مالی جهت بازار فروش محصولات تولیدی توسط اعضاء.

 

 

فیلم شماره یک      فیلم شماره دو       فیلم شماره سه