نمایش محتوا نمایش محتوا

 

 

 

طرح همیار، طرحی است که در نظر دارد نیازهای مالی مشتریان را جهت پایداری کسب و کار واشتغال با تخصیص اعتبار در قالب عقد قرض الحسنه با استفاده از منابع داخلی با افتتاح سپرده قرض الحسنه همیار تامین نماید

 

 

    برای اطلاعات بیشتر تصویر کلیک کنید