مدیران استانی مدیران استانی

محمد کريم زاده
مدير صندوق استان آذربايجان شرقي
azar.sharghi@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
اکبر پورولي طلاتپه
صندوق استان آذربايجان غربي
azar.gharbi@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
طهماسب فرهنگ
سرپرست صندوق استان اردبیل
ardebil@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
عبدالصمد شهبازي
سرپرست صندوق استان اصفهان
esfahan@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
رضا دبيري
سرپرست صندوق استان البرز
alborz@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
مرتضي دالوند
سرپرست صندوق استان ايلام
ilam@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
هادي تمجيدي
سرپرست صندوق استان بوشهر
bushehr@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
فرهاد حکيم نيا
مدير صندوق استان تهران
tehran@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
پژمان نوروزي
سرپرست صندوق استان چهارمحال و بختياري

زیرمجموعه
امين اسعد اکبرنيا
سرپرست صندوق استان خراسان جنوبي
khjonoobi@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
امين خوش قامت
مدير صندوق استان خراسان رضوي
khorasan.razavi@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
هادي رضازاده
سرپرست صندوق استان خراسان شمالي
khorasan.shomali@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
عبدالجليل ديناروند
سرپرست صندوق استان خوزستان
khoozestan@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
علي عبدالهي
مدير صندوق استان زنجان
zanjan@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
رمضان حافظي
سرپرست صندوق استان سمنان
semnan@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
غلامعلي صمصامي
مدير صندوق استان سيستان و بلوچستان
sistan.baloochestan@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
سجاد پارسائيان
مدير صندوق استان فارس
fars@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
محمود نصرتي قزويني نژاد
سرپرست صندوق استان قزوين
ghazvin@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
سيد نويد مير معيني
سرپرست صندوق استان قم
ghom@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
صلاح گل محمدي
سرپرست صندوق استان کردستان
kordestan@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
يوسف پورواجد
مدير صندوق استان کرمان
kerman@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
طاهر عظيمي فشي
مدير صندوق استان کرمانشاه
kermanshah@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
کاظم حاجي پور
سرپرست صندوق استان کهگيلويه و بويراحمد
kohgilooyeh@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
رسول شهرکي
مدير صندوق استان گلستان
golestan@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
مرتضي شهبازي
مدير صندوق استان گیلان
gilan@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
حسين بيرانوند
سرپرست صندوق استان لرستان
lorestan@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
محمدرضا حاتمي
سرپرست صندوق استان مازندران
mazandaran@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
محمد امامي
مدير صندوق استان مرکزي
markazi@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
مجيد بلندنظر
سرپرست صندوق استان هرمزگان
hormozgan@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
ارسلان حسن پور
سرپرست صندوق استان همدان
hamedan@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
سيدعباس امامي ميبدي
سرپرست صندوق استان يزد
yazd@karafariniomid.ir
زیرمجموعه