اعضای هیأت امناء اعضای هیأت امناء

دکتر سيد ابراهيم رئيسي
رئیس جمهور و رئیس هیأت امناء

زیرمجموعه
سيد صولت مرتضوي
سرپرست نهاد رياست جمهوري

زیرمجموعه
سيد مسعود ميرکاظمي
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور

زیرمجموعه
احمد وحيدي
وزیر کشور

زیرمجموعه
حجت الله عبدالملکي
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي

زیرمجموعه
سيدرضا فاطمي امين
وزير صنعت و معدن و تجارت

زیرمجموعه
سيدحميد سجادي هزاوه
وزیر ورزش و جوانان

زیرمجموعه
سيد احسان خاندوزي
وزير امور اقتصادي و دارايي

زیرمجموعه
سيدعزت الله ضرغامي
وزيرميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي

زیرمجموعه
سيد جواد ساداتي نژاد
وزیر جهاد کشاورزی

زیرمجموعه
سورنا ستاري
معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور

زیرمجموعه
نعمت اله رضايي
مديرعامل صندوق کار آفريني اميد و دبير مجمع
ceo@karafariniomid.ir
زیرمجموعه