پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ

captcha بازخوانی تصویر

پرسش و پاسخ های متداول پرسش و پاسخ های متداول

درخصوص نامه آقاي محمد طبرسی ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
با توجه به عدم درج نشانی و شماره تماس در درخواست متقاضی، مراتب از طریق نشانی ایمیل ایشان در دست پیگیری می‌باشد.
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه آقاي محمود بدراقی ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
با توجه به عدم درج نشانی و شماره تماس در درخواست متقاضی، مراتب از طریق نشانی ایمیل ایشان در دست پیگیری می‌باشد.
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه آقاي جواد شاکر ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارائه پیشنهاد در دست بررسی است
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه خانم نرگس امجدی ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به صندوق استان آذربایجان شرقی جهت رسيدگي و اقدام مقتضی
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه آقاي محمدحسن شمسی فرد ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به صندوق استان کرمان جهت مشاوره و رسیدگی به طرح متقاضی
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه مرکز مدد جویان آرمانسا درمان قایم ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
مقرر شد مؤسسه خیریه مذکور بررسی و در چارچوب حمایت مالی از مؤسسات خیریه اشتغالزا اقدام شود
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه خانم لیلا رستمی ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
مقرر شد طرح ایشان مشاوره و بررسی و اقدام گردد و با نگاه به بازار ساماندهی شود
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه آقاي محمود حیدری کاهکش ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
با توجه به عدم درج نشانی و شماره تماس در درخواست متقاضی، مراتب از طریق نشانی ایمیل ایشان در دست پیگیری می‌باشد.
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه آقاي میثم راه انجام ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به صندوق استان کرمانشاه جهت بررسی و اقدام مقتضی
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ مطرح شده توسط : زهرا گنجي