پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ

captcha بازخوانی تصویر

پرسش و پاسخ های متداول پرسش و پاسخ های متداول

درخصوص نامه آقاي محمدرضا مرادي ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به صندوق استان خراسان رضوي جهت رسيدگي و پرداخت مبلغ 100 ميليون ريال تسهيلات
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط :
درخصوص نامه آقاي اسداله اميراحمدي ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به صندوق استان سمنان جهت رسيدگي و اعلام ميزان دقيق بدهي، تسويه حساب و عودت اسناد
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط :
درخصوص نامه آقاي حمزه کامروا ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
جهت بررسي و اقدام مقتضي به صندوق استان اصفهان ارجاع گرديد.
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط :
درخصوص نامه آقاي عباس ميرزايي ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
با توجه به عدم درج نشانی و شماره تماس در درخواست متقاضی، مراتب از طریق نشانی ایمیل ایشان در دست پیگیری می‌باشد.
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط :
درخصوص نامه آقاي علي قمي اويلي ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به مديريت امور استان ها جهت تهيه گزارش و اقدام لازم
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط :
درخصوص نامه آقاي ميراصغر موسوي ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به مديريت امور استان ها جهت تهيه گزارش و اقدام لازم
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط :
درخصوص نامه خانم زليخا ايلماني ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به صندوق استان گلستان جهت مساعدت در اخذ ضمانت
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط :
درخصوص نامه خانم زهرا ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
با توجه به عدم درج نشانی و شماره تماس در درخواست متقاضی، مراتب از طریق نشانی ایمیل ایشان در دست پیگیری می‌باشد.
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط : زهرا
درخصوص نامه خانم فاطمه دلاکه ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
با توجه به عدم درج نشانی و شماره تماس در درخواست متقاضی، مراتب از طریق نشانی ایمیل ایشان در دست پیگیری می‌باشد.
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي