پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ

captcha بازخوانی تصویر

پرسش و پاسخ های متداول پرسش و پاسخ های متداول

درخصوص نامه آقاي مجيد روشنگر ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
نامبرده در حال حاضر در حوزه پيگيري و وصول مطالبات در صندوق استان کهگيلويه و بويراحمد به صورت نيروي حق الزحمه اي(تحت نظر شرکت) مشغول به کار مي باشد و با توجه به عدم امکان استخدام نيروي انساني در حال حاضر، مراتب در فرصت هاي آتي قابل بررسي مي باشد.
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ مطرح شده توسط :
درخصوص نامه خانم راضيه عباسيان نژاد ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به صندوق استان اصفهان جهت بررسي و ارائه گزارش
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط :
درخصوص نامه آقاي قاسم ثمري اقدام ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به صندوق استان تهران جهت رسيدگي و اقدام مقتضي
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط :
درخصوص نامه آقاي محمدباقر طاهري ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به صندوق استان خراسان جنوبي جهت بررسي مستندات و ارائه گزارش
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط :
درخصوص نامه آقاي کامران سلطاني ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
با توجه به عدم درج نشانی و شماره تماس در درخواست متقاضی، مراتب از طریق نشانی ایمیل ایشان در دست پیگیری می‌باشد.
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط :
درخصوص نامه آقاي محمدرضا مرادي ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به صندوق استان خراسان رضوي جهت رسيدگي و پرداخت مبلغ 100 ميليون ريال تسهيلات
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط :
درخصوص نامه آقاي اسداله اميراحمدي ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به صندوق استان سمنان جهت رسيدگي و اعلام ميزان دقيق بدهي، تسويه حساب و عودت اسناد
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط :
درخصوص نامه آقاي حمزه کامروا ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
جهت بررسي و اقدام مقتضي به صندوق استان اصفهان ارجاع گرديد.
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط :
درخصوص نامه آقاي عباس ميرزايي ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
با توجه به عدم درج نشانی و شماره تماس در درخواست متقاضی، مراتب از طریق نشانی ایمیل ایشان در دست پیگیری می‌باشد.
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط :
درخصوص نامه آقاي علي قمي اويلي ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به مديريت امور استان ها جهت تهيه گزارش و اقدام لازم
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط :
درخصوص نامه آقاي ميراصغر موسوي ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به مديريت امور استان ها جهت تهيه گزارش و اقدام لازم
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط :
درخصوص نامه خانم زليخا ايلماني ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به صندوق استان گلستان جهت مساعدت در اخذ ضمانت
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط :
درخصوص نامه خانم زهرا ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
با توجه به عدم درج نشانی و شماره تماس در درخواست متقاضی، مراتب از طریق نشانی ایمیل ایشان در دست پیگیری می‌باشد.
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطرح شده توسط : زهرا
درخصوص نامه خانم فاطمه دلاکه ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
با توجه به عدم درج نشانی و شماره تماس در درخواست متقاضی، مراتب از طریق نشانی ایمیل ایشان در دست پیگیری می‌باشد.
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه آقاي محمد طبرسی ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
با توجه به عدم درج نشانی و شماره تماس در درخواست متقاضی، مراتب از طریق نشانی ایمیل ایشان در دست پیگیری می‌باشد.
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه آقاي محمود بدراقی ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
با توجه به عدم درج نشانی و شماره تماس در درخواست متقاضی، مراتب از طریق نشانی ایمیل ایشان در دست پیگیری می‌باشد.
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه آقاي جواد شاکر ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارائه پیشنهاد در دست بررسی است
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه خانم نرگس امجدی ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به صندوق استان آذربایجان شرقی جهت رسيدگي و اقدام مقتضی
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه آقاي محمدحسن شمسی فرد ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به صندوق استان کرمان جهت مشاوره و رسیدگی به طرح متقاضی
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه مرکز مدد جویان آرمانسا درمان قایم ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
مقرر شد مؤسسه خیریه مذکور بررسی و در چارچوب حمایت مالی از مؤسسات خیریه اشتغالزا اقدام شود
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي